Flux de lucru nou la Foton Novelty

Instrumentul este utilizat pentru a gestiona și a sprijini planificarea muncii.

Una dintre lucrările recente ale echipelor de implementare a vizat extinderea sistemului V-Desk în funcțiune la Foton Novelty Group cu noi module.

Nevoia clientului a fost de a organiza transferul eficient. A fost creată o soluție cu obiectivul principal de a:

  • înregistrarea sarcinilor,
  • transmiterea lor pentru a fi executate direct în sistem,
  • și pentru a asigura un control deplin asupra stadiului de punere în aplicare a acestora.

Nowy moduł jest już kolejną rozbudową platformy V-Desk. Wcześniejsze obszary, w których uruchomiliśmy cyfrowy przepływ pracy i dokumentów to obszary administracyjno -biurowe, obiegi dokumentów kosztowych oraz cyfrowe repozytorium dokumentów.

Noul modul reprezintă deja o nouă extindere a platformei V-Desk. Domeniile anterioare în care am lansat fluxuri de lucru și documente digitale sunt zonele administrative și de birou, fluxurile de lucru pentru documente de cost și depozitul de documente digitale.

Modul în care aceste domenii au fost consolidate cu ajutorul V-Desk este discutat în case study privind implementarea.