Primesoft » Securitatea informațiilor

Standarde înalte de securitate pentru gestionarea informațiilor, confirmate prin certificarea ISO 27001

Le garantăm contractanților noștri o gestionare a informațiilor sigură, conformă cu standardele și reglementările în vigoare.

Conformitatea operațiunilor noastre cu ISO 27001 este:

  • Sistem de management al securității informațiilor bazat pe mulți ani de practică,
  • certificarea tuturor proceselor din cadrul organizației,
  • verificarea ciclică a liniilor directoare implementate,
  • activități de îmbunătățire continuă,
  • gestionarea conștientă a riscurilor.
tuv-nord

Obținerea certificării ISO 27001 de la auditorul recunoscut TÜV NORD GROUP, care funcționează sub acreditarea DAkkS din Germania, este un motiv de mândrie pentru noi și o garanție a securității gestionării informațiilor pentru clienții noștri.

Certificarea se bazează pe cerințele standardelor: PN-EN ISO/IEC 27001:2017

“Ne angajăm în permanență în ceea ce privește securitatea informațiilor la toate nivelurile. Certificarea ISO 27001, recunoscută la nivel internațional, ne asigură că măsurile adecvate sunt luate, implementate și aplicate în mod corespunzător de către noi în toate domeniile.”

Filip Kolendo, Vicepreședinte al Consiliului de administrație al Primesoft Polska

Mai multe despre certificare
Filip

Ce este ISO

ISO este o organizație internațională de standardizare care are ca scop crearea de standarde pentru evaluarea conformității sistemelor de management. În cadrul auditului, am demonstrat, ca organizație, conformitatea procedurilor și măsurilor implementate cu standardul ISO 27001 și am obținut astfel un certificat care confirmă acest lucru.

Un element-cheie al standardului care standardizează sistemele de gestionare a informațiilor este încrederea în gestionarea riscurilor, care ia în considerare activele și procesele în contextul prelucrării informațiilor.

Pentru a asigura securitatea datelor stocate, este importantă identificarea probabilității și a impactului riscurilor, în vederea luării de măsuri de atenuare a acestora.

Standardul impune cerințe și recomandări pentru proiectarea sistemului și pentru verificarea continuă a liniilor directoare implementate și a eficacității acestora, împreună cu cerința de a le respecta. Prin definiție, standardul impune îmbunătățiri și perfecționări, astfel încât să fie luate măsuri de îmbunătățire corespunzătoare în cadrul sistemului implementat. Prin efectuarea unui audit de certificare, am demonstrat conformitatea cu toate standardele.

“Obținerea certificării este o etapă importantă în istoria companiei noastre. Demonstrăm un nivel ridicat de responsabilitate în garantarea securității informațiilor. Sunt mândru de echipa noastră implicată în proiect, am reușit să trecem cu succes certificarea în doar câteva luni și fără nicio rezervă.”

Dariusz Jarczyński, Director de operațiuni al Primesoft Polska, reprezentant al Consiliului de administrație pentru securitatea informațiilor

Citiți interviul
Darek